Zeta Car

Zeta Car 1
Zeta Car 2
Zeta Car 3
Zeta Car 4

Zeta car nalazi se na bulevaru Zetskih vladara Cijevna bb. Firma se bavi tehničkim pregledom i registracijom putničkih, teretnih, priključnih i radnih motornih vozila, homologacijom pojedinačnog vozila, servisiranjem i održavanjem putničkih i teretnih motornih vozila, kao i prodajom rezervnih djelova i pneumatika za sve vrste vozila. U sklopu firme nalazi se i rent-a-car.

* Popust se odnosi na rezervne djelove, servis i registraciju vozila.