CKB shopping kartica

  • Kupujte na rate, bez kamate
  • Od 3 do 12 mjesečnih rata
  • Na preko 800 lokacija u Crnoj Gori
Preuzmi pristupnicu

Uživajte u kupovini novom CKB shopping karticom koja Vam omogućava kupovinu na rate, bez kamate, od 3 do 12 mjeseci.

Opis proizvoda

Uživajte u kupovini novom CKB shopping karticom koja Vam omogućava kupovinu na rate, bez kamate, od 3 do 12 mjeseci. CKB shopping karticu možete koristiti na preko 200 lokacija širom Crne Gore, a sve u okviru CKB Shopping Programa. CKB shopping kartica se može koristiti isključivo za trgovinu na rate i to samo na CKB POS terminalima. CKB shopping kartica je vezana za Vaš postojeći CKB transakcioni račun i dozvoljeni minus tako da je njeno izdavanje vrlo jednostavno. Sve što je potrebno je da imate odobren dozvoljeni minus prema važećoj proceduri i podnesete Zahtjev za izdavanje CKB shopping kartice. Nakon obavljene transakcije, kreditni limit na kartici se umanjuje za ukupan iznos, a svakom mjesečnom uplatom raspoloživi kreditni limit se uvećava za iznos uplaćene rate.

Aplicirajte za CKB shopping karticu i očekujte poziv naših kolega.

Molimo vas, unesite neophodne podatke i ubrzo će vas kontaktirati kolege iz najbliže poslovnice.

Otplata iskorišćenog limita

Otplata iskorišćenog limita po CKB shopping kartici se vrši po automatizmu sa transakcionog računa korisnika kredita – u trenutku priliva redovnog ili vanrednog prihoda odnosno uplate korisnika, kao i iz odobrenog overdraft kredita.
Na iskorišćeni limit shopping kartice (overdraft limit nastao korišćenjem kartice) se ne obračunava kamata. Ukoliko se dospjele obaveze po kartici naplaćuju iz odobrenog overdraft kredita (čime se uvećava iskorišćeni iznos overdraft kredita), Banka će obračunavati kamatu u visini i na način predviđen u procedurama za overdraft kredit.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo Vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.