CKB

CKB program zaštite klijenata

31.05.2020.

Pronađimo zajedno najbolje rješenje

CKB program zaštite klijenata

Od 1. juna 2020. godine, CKB nudi svim svojim klijentima rješenje za prevazilaženje problema redovne otplate kredita, koji su nastali kao posljedica pandemije COVID-19, uz mogućnost dugotrajne konsolidacije duga pomoću CKB programa zaštite klijenata (CPP), kao i mogućnost kratkotrajnog odlaganja otplate kredita (moratorijum) određenoj grupi klijenata do 90 dana.

Pozivom CKB Call Centra na 19894, zakažite sastanak u najbližoj poslovnici CKB-a, a naše kolege će vam ponuditi savjete i predložiti rješenja koja vam najviše odgovaraju.

Klijenti koje žele da apliciraju za kratkotrajno odlaganje obaveza (moratorijum), moraju zadovoljavati makar jedan od sljedećih uslova:
 • Klijent je ostao bez posla u posljednjih nekoliko mjeseci usljed situacije koju je prouzrokovala pandemija COVID-19, za šta je potrebno da obezbijedi potvrdu da je registrovan kao nezaposlene lice kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,
 • Da je klijent pomorac, bez radnog angažmana u posljednja 3 mjeseca, za šta je potrebno priložiti matrikulu kao dokaz,
 • Zarada klijenta je smanjena za 20% ili više tokom perioda trajanja pandemije COVID-19 u odnosu na februar 2020. godine, za šta je potrebna potvrda od strane poslodavca kod kojeg je klijent zaposlen,
 • Ostali prihodi klijenta, koje je banka uzela u obzir prilikom odobravanja kredita (prihod od rente) su izgubljeni/smanjeni usljed situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19, za šta je potrebno da dostavi dokaz o otkazivanju rezervacija ili raskidu/izmjeni ugovora koji se odnose na ostale prihode klijenta,
 • Ukoliko sudužnik po kreditu zadovoljava neki od gore navedenih kriterijuma, a njegov prihod je bio uračunat prilikom odobravanja kredita, Banka će uzeti u razmatranje i ove slučajeve, uz dostavljanje neophodnih, gore navedenih potvrda za sudužnika.
Zakažite sastanak

 • Pozivom CKB Call Centra na 19894,
 • Slanjem poruke u okviru CKB GO aplikacije,
 • Slanjem podataka na e-mail adresu odlozi.obaveze@ckb.me,
 • Slanjem pošte na adresu CKB, Moskovska bb, 81000 Podgorica, naslovljenu sa „Odlaganje kreditnih obaveza“,
 • Putem website-a www.ckb.me/odlozi.obaveze,
 • Direktnim kontaktom sa nadležnim kreditnim referentima (pravna lica).

CPP i moratorijum neće biti odobravani po automatizmu, već će se svaki slučaj razmatrati pojedinačno.

Informacije potrebne Banci za podnošenje zahtjeva

Fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresa, grad, kontakt telefon, e-mail (opciono), broj ili tip kredita za koji želite da prolongirate otplatu i rok odlaganja kredita (30/60/90 dana), uz navođenje po kojem od navedenih kriterijuma se klijent prijavljuje. U roku od 8 radnih dana, klijent će biti informisan da li je CPP ili moratorijum odobren.

Pravna lica: naziv kompanije, PIB, sjedište, kontakt telefon, ime i prezime ovlašćenog lica, broj ili tip kredita za koji se prolongira otplata i rok odlaganja otplate kredita (30/60/90 dana), uz navođenje po kojem od navedenih kriterijuma se klijent prijavljuje. Potrebno je da zahtjev bude pečatiran i potpisan od strane ovlašćenog lica (skeniran i dostavljen elektronski na e-mail odlozi.obaveze@ckb.me).

Klijenti nisu u obavezi da dostavljaju dokaze o ispunjenju nekog od navedenih kriterijuma prilikom podnošenja zahtjeva za CPP ili moratorijum, već će prilikom sastanka u poslovnici biti u obavezi da prilože navedenu dokumentaciju.

Za više informacija, pozovite CKB Call Centar na broj 19894.