Velika preduzeca - Platni promet

Ino plaćanje (Nostro)

Devizna doznaka predstavlja instrument u međunarodnom platnom prometu. Klijentima omogućava izvršavanje i naplatu obaveza prema ino partnerima, po osnovu uvezene odnosno izvezene robe. Devizna doznaka kao instrument platnog prometa sa inostranstvom služi i za realizaciju transfera po osnovu izvršenih usluga, kao i za druge transfere koji mogu da se odnose na javni i privatni sektor.

Nostro doznaka je doznaka kojom klijenti vrše plaćanja prema inostranstvu po različitim osnovama.

Kome je namijenjen?

Ino plaćanje namijenjeno je preduzećima kojima je potrebno brzo i jednostavno obavljanje novčanih transakcija sa inostranim poslovnim partnerima.


Prednosti

 • Olakšava plaćanje ino partnerima među kojima postoji veliko povjerenje
 • Jednostavan način za realizaciju ino plaćanja
 • Izuzetno povoljan način realizacije ino plaćanja

Dokumentacija koju je Banci potrebno dostaviti da bi se doznaka realizovala je:

 • faktura, profaktura ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje
 • instrukcije deviznog računa inopartnera
 • pečatiran (ukoliko je Statutom preduzeća predvidjen pečat) i potpisan nalog za plaćanje

Naknade

Provizije za plaćanje doznaka prema Srbiji:

 • Za doznake do € 5000, provizija iznosi € 15.
 • Za doznake preko € 5000, primjenjuje se procenat od 0,3 % ali iznos provizije ne može biti manji od € 26.

Provizije za plaćanje doznaka prema ostalim zemljama:

 • Za doznake do € 5000, provizija iznosi € 20.
 • Za doznake preko € 5000, primjenjuje se procenat od 0,3 % ali iznos provizije ne može biti manji od € 31.

Provizija na konverziju konvertibilnih valuta:

 • Za iznose do € 20.000, konverzija se vrši po kursu iz kursne liste CKB za devize bez provizije
 • Za iznose od € 20.000 do € 80.000, konverzija se vrši po kursu formiranom na bazi trenutno važećeg kursa na međunarodnom finansijskom tržištu, uz proviziju od 0.5%.
 • Za iznose preko € 80.000, konverzija se vrši po kursu formiranom na bazi trenutno važećeg kursa na međunarodnom finansijskom tržištu, uz proviziju od 0.3%.

Ukoliko klijent želi da snosi i troškove krajnjeg korisnika sredstava (opcija “OUR”), pored standardne provizije mora platiti i troškove dodatne provizije kao što slijedi:

 • Od 1€ do 4999€ - 10.00€
 • Od 4999€ do 12500€ - 15.00€
 • Od 12500€ i više - 20.00€