Velika preduzeca - Kartice

Mobile top-up

Dopunite pre-paid račun brzo i jednostavno, bez provizije preko CKB GO servisa ili preko ATM-a. Važi za sve mobilne operatore: Telekom, One i M:tel.

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.