CKB

CKB klasična štednja po viđenju

  • Sigurnost i tajnost uloga
  • Raspolaganje sredstvima bez ograničenja
  • Minimalan ulog 50€

Opis proizvoda

Klasična štednja po viđenju je proizvod namijenjen klijentima svih starosnih struktura koji žele da štede i ostvare dodatni prihod – kamatu.

Karakteristike proizvoda

  • Namijenjena je rezidentima i nerezidentima
  • Štednja može biti u domaćoj (EUR) i stranoj (USD) valuti
  • Obračun i pripis kamate: po isteku kalendarske godine (31. decembra u godini) ili na dan raskida ugovora
  • Minimalni ulog: 50€
  • Štednjom može, osim vlasnika, raspolagati i zakonski zastupnik i ovlašćeno lice
  • Račun je kamatonosan: ostvaruje se prihod od uloženog kapitala
  • Instrument raspolaganja sredstvima: štedna knjižica ili čekovna kartica

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.