CKB

Transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija

 • Besprekorna eurska i devizna likvidnost
 • Najveća klijentska baza i promet u Crnoj Gori
 • Najrasprostranjenija mreža poslovnih jedinica
 • Ljubazan i stručan kadar Banke
 • Mogućnost izbora opcije i vremena izvršenja transakcija
 • Mogućnost elektronskog plaćanja 24 časa dnevno uz niže tarife
 • Mogućnost plaćanja unaprijed
 • Mogućnost uspostavljanja Trajnog naloga
 • Najniže provizije

Opis proizvoda

Crnogorska komercijalna banka obavlja brz, siguran i efikasan domaći platni promet, uz najpovoljnije tarife na domaćem tržištu, koji je uslov za uspješno poslovanje preduzeća i temelj za uspostavljanje viših oblika saradnje sa Bankom.

Platni promet Crnogorske komercijalne banke Vam omogućava:
 • Otvaranje jednog ili više računa u poslovnici Banke koju izaberete,
 • Ispostavljanje naloga za plaćanje na bilo kom šalteru Banke.
 • Izvještavanje o prometu i stanju na računu.
 • Dostavljanje izvještaja o promjenama na računu elektronskim putem, faksom ili na šalteru Banke.
 • Tajnost računa i sredstava na računu.
 • Gotovinske isplate i uplate.
 • Obračunska plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija i dr).

Radno vrijeme u platnom prometu

Radno vrijeme platnog prometa je od 8.00 – 20.00 h svakog radnog dana (ponedeljak - subota) za interne naloge.

Bankarski dan za realizaciju eksternih naloga (naloga prema drugim bankama) je:
 • 9.00 – 17.00 h nalozi u RTGS sistemu.
 • 9.00 - 15.50 h nalozi u DNS sistemu.
 • 8.00 – 15.00 h rad blagajne.
 • 8.00 – 20.00 h subotom samo za interne naloge i eksterne sa datumom valute „budući“.

Potrebna dokumenta

Da biste otvorili račun za obavljanje platnog prometa u zemlji, potrebno je podnijeti Zahtjev na osnovu kojeg se zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju računa.
 • Zahtjev za otvaranje računa. Rješenje o upisu u sudski registar ili registar nadležnog organa.
 • Obavještenje organa za poslove statistike o razvrstavanju po djelatnostima.
 • Rješenje o PIB (Direkcija javnih prihoda).
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje (dobijate ih u Banci).
 • Obrazac OP (ovjeren potpis ovlašćenog lica kod nadležne institucije).
 • Neophodno je priložiti originalni OP obrazac dok ostatak dokumentacije treba dostaviti na uvid.
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.