CKB

Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija

 • Brz, kvalitetan i siguran transfer novca sa inostranstvom (Nostro i Loro doznake)
 • Razvijena mreža korespodentnih banaka omogućava transfer novca sa svim zemljama u svijetu
 • Isplata sredstava sa transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija je moguća u bilo kojoj valuti uz konverziju bez provizije
 • Namijenjen je rezidentima i nerezidentima
 • Otvaranje računa besplatno

Opis proizvoda

Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija je račun namijenjen svim klijentima Crnogorske komercijalne banke u cilju efikasnog obavljanja platnog prometa sa inostranstvom. Otvaranje računa vrši se na bazi pojedinačnih zahtjeva i služi za prijem Nostro i Loro doznaka iz inostranstva, zatim prilive po osnovu otkupljenih Ino-čekova, redovne mjesečne prilive (plate i penzije iz inostranstva), konverzije valuta i drugo.

 • Računi mogu biti u domaćoj i stranoj valuti.
 • Ovaj račun je namijenjen rezidentima i nerezidentima.
 • Za sredstva na transakcionom računu za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija ne obračunavaju se kamate.
 • Potrebna dokumentacija za otvaranje računa je važeća lična karta ili pasoš.
Klijenti koji otvore transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija kod Crnogorske komercijalne banke dobijaju sljedeći paket usluga:

 • Kredite – penzionerske, gotovinske, potrošačke.
 • Usluge elektronskog bankarstva.
 • Usluge trajnog naloga.

Otvaranje transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija

Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcijaračun je namijenjen rezidentima i nerezidentima. Račun je moguće otvoriti na svim šalterima CKB-a, uz važeću ličnu kartu ili pasoš za nerezidente. Otvaranje računa vrši se na bazi pojedinačnih zahtjeva ili kolektivno na bazi sklopljenog Ugovora o komisionu.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.