Zapošljavamo: Ekspert za komunikaciju i društveno odgovorno poslovanje u Odjeljenju za marketing i komunikacije

18 januar 2024

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica ima tradiciju od preko 20 godina uspješnog poslovanja na teritoriji Crne Gore. Više od 500 posvećenih zaposlenih zaslužni su za višegodišnje pozicioniranje CKB-a kao apsolutnog lidera na crnogorskom bankarskom tržištu. Vjerujemo da su zaposleni naš ključni strateški resurs i nastojimo da razvijamo njihov potencijal u radnom okruženju zasnovanom na uzajamnom povjerenju i lojalnosti. U Banci njegujemo podsticajan ambijent koji omogućava ostvarenje ličnih i profesionalnih ambicija.

Kako se kontinuirano razvijamo i napredujemo, tako se otvaraju i prilike da proširimo svoj tim - tražimo koleginicu/kolegu koja/i će raditi na poziciji Eksperta za komunikaciju i društveno odgovorno poslovanje u Odjeljenju za marketing i komunikacije. 

 

Uslovi

-VII-stepen, VSS

- 2 godine na istim ili sličnim poslovima

- Organizacione sposobnosti, sistematičnost u obavljanju radnih zadataka i sposobnost utvrđivanja prioriteta u njihovoj realizaciji

- Analitički i strategijski način razmišljanja

- Razumijevanje i analiza poslovnih procesa i zahtjeva

- Kreativnost i sposobnost iniciranja i implementiranja promjena

- Komunikativnost i efikasnost u radu i usmjerenost na timski rad i podsticanje saradnje

- Dobro upravljanje stresnim situacijama

 

 Opis posla i ključnih odgovornosti

- Priprema komunikacione strategije Banke i planova za njeno sprovođenje i unapređenje

-Priprema strategije za društveno odgovorno poslovanje i planova za njeno sprovođenje i unapređenje

- Organizacija radnih procesa, koordinicija i upravljanje aktivnostima koje uključuju sve aspekte korporativne komunikacije Banke

- Aktivno učestvovanje u razvoju projekata i kampanja iz oblasti marketinga

- Saradnja sa medijima i odnosi sa javnošću

- Predstavljanje ili priprema predstavnika Banke za pojavljivanje u medijima i javnosti, organizovanje press konferencije, saopštenja za javnost, intervjua, najava za medije

- U skladu sa potrebama Upravnog odbora, direktna saradnja sa članovima i usklađivanje aktivnosti od generalnog značaja i interesa za Banku

- Dogovaranje gostovanja na radiju i televiziji i briga o prisustvu kreditne institucije u medijima

- Istraživanje stavova i potreba ciljnih grupa i organizovanje medijskih i javnih nastupa

- Priprema PR saopštenja u saradnji sa relevantnim organizacionim djelovima banke

- Saradnja s OTP grupom u vezi sa aktivnostima iz domena svog rada i izvještavanje u vezi sa svim informacijama u medijima i javnosti koje uključuju pominjanje Banke i Grupe, a mogu biti od značaja za njenu poslovnu reputaciju

- Pružanje podrške u pripremi kampanja i tekstova za nove proizvode/usluge i njihovo lansiranje uz korišćenje elektronskih i štampanih medija, OOH, direktnog marketinga

- Razvoj strategije za kriznu komunikaciju i upravljanje kriznom komunikacijom u saradnji sa ostalim sektorima u banci

- Razvoj i ažuriranje web sajta i društvenih mreža banke

- Strateški pristup u kreiranju i realizaciji aktivnosti interne komunikacije, saradnja sa ostalim sektorima u banci u skladu sa rezultatima istraživanja zadovoljstva klijenata, brand image-a i brand equity-ja, kao i konstantne aktivnosti za unapređenje interne komunikacije

- Priprema i koordiniranje aktivnosti iz domena društveno odgovornog poslovanja u Banci u saradnji s relevantnim organizacionim djelovima Banke (odgovornost za prijem i početnu procjenu pristiglih zahtjeva, dostavljanje informacije, prijedloge i usaglašavanje aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, pripremu dokumentaciju za odobrenje planiranih društveno odgovornih aktivnosti u skladu sa procedurama kreditne institucije, briga o kontaktima sa partnerima u projektima društveno odgovornog poslovanja)

- Prikupljanje, obrada, unos i kontrola podataka za OTP CSR godišnji izvještaj, u koordinaciji s relevantnim orgnizacionim jedinicama Banke

- Arhiva: upravljanje dokumentima kroz BIIS, izrada ugovora, kontrola marketing budžeta, monitoring marketing plana i faktura

- Čuvanje evidencije internih akata Banke iz domena Odjeljenja

- Učestvovanje u izmjenama internih akata iz domena rada Odjeljenja

- Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

 

Prijave su otvorene do 26. 1. 2024. godine, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti ovdje.

Novosti