Obavještenje o promjeni Liste uslova

24 januar 2023

Poštovane klijentkinje i klijenti,

Obavještavamo vas da će od 01. 04. 2023. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za POS terminale i eCommerce sistem za pravna lica. Promjena se odnosi na cijene mjesečne naknade za POS i eCommerce terminale sa prometom manjim od 1.000 eura mjesečno, a u skladu sa niže navedenim kriterijumima.

Trenutno važeća Lista uslova za POS terminale i eCommerce sistem za pravna lica je dostupna na sajtu banke i primjenjuje se do 01. 04. 2023. godine, kada na snagu stupa izmijenjena Lista uslova za POS terminale i eCommerce sistem za pravna lica.

 

Promjene koje uvodimo su sljedeće:

POS terminali

 

Cijene koje važe do 1. 4. 2023.

Cijene koje važe od 1. 4. 2023.

Mjesečna* naknada** za POS terminale sa prometom manjim od 1.000 eura

10 eura

15 eura

eCommerce

 

Cijene koje važe do 1. 4. 2023.

Cijene koje važe od 1. 4. 2023.

Mjesečna* naknada** za eCommerce terminale sa prometom manjim od 1.000 eura

0 eura

15 eura

 * Mjesec u dokumentu znači period između prvog i zadnjeg dana kalendarskog mjeseca.

** Akceptant može biti oslobođen plaćanja mjesečne naknade ukoliko ostvari mjesečni promet od najmanje 1.000 eura po pojedinačnom CKB POS i eCommerce terminalu ili 12.000 eura godišnje. Ukoliko akceptant ima više instaliranih CKB POS i eCommerce terminala, može biti oslobođen plaćanja mjesečne naknade ukoliko je iznos ukupno ostvarenog mjesečnog prometa na svim CKB POS i eCommerce terminalima ekvivalentan iznosu koji bi bio ostvaren prometom od najmanje 1.000 eura po svakom CKB POS i eCommerce terminalu, bez obzira koji iznos prometa je ostvaren po svakom CKB POS i eCommerce terminalu pojedinačno.

 

 

 

Novosti