Obavještenje o promjeni Liste uslova

Poštovane klijentkinje i klijenti,

Obavještavamo vas da će od 01. 04. 2023. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja, kao i Lista uslova za eBanking usluge fizičkih lica. Promjena se odnosi na cijene mjesečnih provizija za održavanje SMS servisa za klijente koji nisu korisnici paketa usluga.

Trenutno važeća Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja, kao i Lista uslova za eBanking usluge fizičkih lica je dostupna na sajtu banke i primjenjuje se do 01. 04. 2023. godine, kada na snagu stupa izmijenjena Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja, kao i Lista uslova za eBanking usluge fizičkih lica.

 

Promjene koje uvodimo su sljedeće:

 

Mjesečne provizije za održavanje transakcionih računa, CKB GO i SMS servisa za klijente koji nisu korisnici paketa usluga

 

Cijene koje važe do 01.04.2023.

Cijene koje važe od 01.04.2023.

Kartični SMS servis1

0,99 EUR

0,45 EUR

SMS servis

0,99 EUR

1,25 EUR

SMS poruke

0,07 EUR/SMS

besplatno

  1. Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja

 

  1. Lista uslova za eBanking usluge fizičkih lica

Mjesečna naknada za klijente koji nisu korisnici paketa usluga

 

Cijene koje važe do 01.04.2023.

Cijene koje važe od 01.04.2023.

Kartični SMS servis1

0,99 EUR

0,45 EUR

SMS servis

0,99 EUR

1,25 EUR

 

Ostale usluge za klijente koji nijesu korisnici paketa usluga

 

Cijene koje važe do 01.04.2023.

Cijene koje važe od 01.04.2023.

SMS poruke (One, Telekom, m:tel)

0,07 EUR/SMS

besplatno

SMS poruke za inostrane mobilne operatere

0,07 EUR/SMS

besplatno

1Sastavni dio CKB platne kartice i obuhvata odlive i ostale notifikacije vezane za platnu karticu

 

 

 

 

 

 

Novosti