Obavještenje o promjeni Liste uslova

23 novembar 2022

Poštovani klijenti/kinje,

Obavještavamo vas da će banka od 01. februara 2023. godine, početi sa naplatom mjesečne naknade u iznosu od 1,00 EUR za održavanje Servisa za kupovinu na rate CKB/PDB Visa Classic debitnim karticama. Naplata mjesečne naknade u iznosu od 1,00 EUR odnosi se na klijente/kinje koji su Servis aktivirali prije 22. novembra tekuće godine i nijesu korisnici/e Smart ili Super paketa usluga banke.

Podsjećamo da je Servis za kupovinu na rate CKB/PDB Visa Classic debitnom karticom besplatan za sve korisnike/ice  SMART i SUPER paketa usluga banke.

Za sve nove korisnike/ice Servisa za kupovinu na rate CKB Visa Classic debitnom karticom koji Servis aktiviraju od 22. novembra 2022. godine, a nijesu korisnici/e Smart ili Super paketa usluga, primjenjivaće se nova Lista uslova za debitne kartice fizičkih lica koja stupa na snagu 22. novembra 2022. godine.

Vaša CKB

Novosti