CKB klik keš kredit

21 septembar 2022

CKB klik keš kredit

Do 25.000 eura bez žiranata, sa rokom otplate do 6 godina!

Vaši planovi više nijesu na čekanju!

Aplicirajte online za najpovoljnije uslove i odobrenje kredita uz samo jedan odlazak u filijalu!

CKB klik keš kredit se odobrava u iznosu do 25.000 eura bez žiranata i na period otplate do 6 godina. Namijenjen je rezidentima (fizičkim licima koji su klijenti CKB-a) zaposlenim na neodređeno vrijeme.

Za online apliciranje putem stranice https://www.ckb.me/gradjani/krediti/online-apliciranje-za-kredit ostvarujete pravo na nižu kamatnu stopu u odnosu na standarardne kamatne stope za CKB keš kredite.

Aplicirajte online, gdje god da se nalazite!

CKB klik keš kredit sa rokom otplate do 6 godina odobrava se po nominalnoj kamatnoj stopi (NKS) od 6,89 % (EKS 7,12%*), bez provizije za obradu kredita do 31. 12. 2022.

 

CKB

klik keš kredit

NKS 6,89%, EKS 7,12%*

Iznos kredita

25.000 eura

Nakanada za odobravanje kredita

0%*

Rok

6 godina

Anuitet

424,92 eura

*u periodu do 31. 12. 2022.

Reprezentativni primjer: Za iznos kredita od 25.000 eura sa rokom otplate 6 godina, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 6,89%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,12%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 5.594,50eura, trošak 1 mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 30.594,50 eura, dok mjesečna rata iznosi 424,92eura. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 24. 8. 2022. godine. 

Ispunjenost uslova za odobravanje kredita u svakom pojedinačnom slučaju cijeniće se u skladu sa internim aktima banke. 

Već danas aplicirajte za CKB klik keš kredit na https://www.ckb.me/gradjani/krediti/online-apliciranje-za-kredit

Novosti