Obavještenje o promjeni Liste uslova

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će od 17. oktobra 2022. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja. Promjena se odnosi na cijene internih i eksternih (DNS) transakcionih plaćanja na šalterima banke za iznose ispod 1.000 EUR.

Trenutno važeća Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja je dostupna na sajtu banke i primjenjuje se do 17. oktobra 2022. godine, kada na snagu stupa izmijenjena Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja.

Promjene koje uvodimo su sljedeće:

Interna transakciona plaćanja na šalterima

 

Cijene koje važe do 17.10.2022.

Cijene koje važe od 17.10.2022.

Prenos na transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija fizičkog lica za iznose ispod 1.000 EUR

0,15 EUR

0,45 EUR

Prenos na transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija pravnog lica za iznose ispod 1.000 EUR

0,15 EUR

0,45 EUR

 

Eksterna transakciona plaćanja na šalterima - Kliring (DNS) transakcije (vrijednost ispod 1.000 EUR)

 

Cijene koje važe do 17.10.2022.

Cijene koje važe od 17.10.2022.

Kliring (DNS) plaćanja dostavljena do 13:30h

0,40 EUR

0,95 EUR

Kliring (DNS) plaćanja dostavljena poslije 13:30h

0,45 EUR

0,95 EUR

Navedene korekcije tarifa se ne odnose na cijene internih i eksternih prenosa putem CKB eBanking servisa.

Podsjećamo da je cijena usluge internih i eksternih plaćanja putem CKB eBanking servisa povoljnija u odnosu na cijenu istih usluga na šalterima banke:

 

Interna transakciona plaćanja putem CKB eBanking servisa

0,12 EUR

Eksterna transakciona plaćanja putem CKB eBanking servisa - Kliring (DNS) transakcije (vrijednost ispod 1.000 EUR)

Kliring (DNS) plaćanja dostavljena do 13:30h

0,32 EUR

Kliring (DNS) plaćanja dostavljena poslije 13:30h

0,36 EUR

 

Novosti