Novi besplatni servis: SMS obavještenja o odlivima u iznosu od 1.000,00 i više eura

Od 1. jula 2022. godine, klijenti CKB-a (fizička lica) dobijaće besplatne SMS poruke za odlive u iznosu od 1.000,00 i više eura sa transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija, kao i sa svih vrsta depozita koje imaju u Banci. Bez obzira na to da li već koriste eBanking i SMS servis, klijenti će biti informisani o odlivima i stanju nakon obavljenih transakcija putem besplatnog SMS-a na broj telefona koji su dostavili banci.

Takođe, ukoliko postoje izmjene na depozitu, klijenti će o njima biti obaviješteni putem mjesečnog slanja knjigovodstvene kartice promjena na kontakt mejl adresu. 

Obustavljanje ovog servisa klijenti mogu zatražiti u svim poslovnicama CKB-a,  kao i putem Contact Center-a na broj 19894.

Novosti