Javni poziv kompanijama: Tender za odabir eksternog partnera za snabdijevanje štampanim materijalom

06 maj 2022

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group upućuje javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za odabir eksternog partnera za snabdijevanje  štampanim materijalom.

Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 13. 05. 2022. godine do kraja dana.

Novosti