Nikola Perišić novi član Upravnog odbora CKB-a

Za novog člana Upravnog odbora CKB-a nadležnog za Sektor poslovanja sa pravnim licima, imenovan je Nikola Perišić, magistar ekonomskih nauka sa karijerom dužom od 15 godina u bankarskom sektoru.

OTP grupi se pridružio 2011. godine, kao menadžer u okviru Direkcije za velika i srednja preduzeća. Zamjenik direktora Direkcije za velika i srednja preduzeća postaje 2016. godine, a od 2018. nalazio se na mjestu direktora Direkcije za poslovanje sa pravnim licima. Za člana Upravnog odbora nadležnog za Sektor poslovanja sa pravnim licima imenovan je prvog aprila tekuće godine na period od četiri godine.

Pored Tamaša Kamarašija, predsjednika Upravnog odbora i novoimenovanog Nikole Perišića, članovi Upravnog odbora CKB-a su i Maja Krstić, Ivan Vučinić i Viktor Vorobej.

Novosti