Donacija Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom iz Nikšića

25 mart 2022

CKB tokom marta mjeseca realizuje inicijativu “Žena za ženu” povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena. U okviru ove inicijative, sve zaposlene u CKB-u imaju priliku kandidovati i glasati za organizacije koje su usmjerene na poboljšanje položaja žena u društvu, jačanje principa rodne ravnopravnosti ili podrške osjetljivim grupama.

Zaposlene CKB-a odlučile su da banka ove godine podrži Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe za invaliditetom iz Nikšića. U ime banke, donaciju su direktoru Centra, gospodinu Radovanu Draganiću, predale zaposlene u filijali CKB-a iz ovog grada.

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom iz Nikšića pruža sveobuhvatni servis socijalne zaštite. Za približno 50 korisnika, osigurana je potrebna njega, rehabilitacija i radno-okupaciona terapija, kao i procesi podrške i savjetovanja. Socijalizacija i integracija u zajednicu, osoposobljavanje za samostalno obavljanje dnevnih aktivnosti u skladu sa očuvanim sposobnostima i unapređenje kvaliteta života, takođe su dio misije Centra.

Imajući u vidu važnost rada Centra za korisnike i članove njihovih prodica, zaposlene CKB-a su gotovo jednoglasno odlučile da ovogodišnja donacija bude usmjerena na unapređenje nivoa podrške koji se svakodnevno pruža djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom sa prostora nikišćke opštine.

Novosti