Javni poziv kompanijama: Tender za odabir eksternog partnera za nabavku i održavanje HSM uređaja

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group upućuje javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za odabir eksternog partnera za nabavku i održavanje HSM uređaja.

Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 18. 03. 2022. godine do kraja dana.

 

Novosti