Zapošljavamo: Zamjenik Ovlašćenog lica za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

 

Uslovi

 • VSS; Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • Aktivno znanje i upotreba engleskog jezika
 • Poznavanje šireg zakonskog okvira i međunarodnih preporuka i standarda iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

 

 

Opis posla i odgovornosti

 

 • Staranje o uspostavljanju, djelovanju i razvoju sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Staranje o pravilnom i blagovremenom dostavljanju podataka finansijsko-obavještajnoj jedinici i sarađuje u postupku inspekcijskog nadzora
 • Iniciranje i učestvovanje u izradi i izmjeni operativnih postupaka i pripremanja internih akata banke koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Saradnja tokom izrade smjernica za obavljanje provjera vezanih za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Praćenje i koordinacija djelatnosti u oblasti otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uključujući kreiranje posebnih izvještaja za sprovođenje dodatnih analiza i provjera za unaprjeđenje upravljanja rizikom iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Saradnja tokom uspostavljanja i razvoja informacione tehnologije za obavljanje djelatnosti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Pružanje inicijative i predloga Nadzornom odboru za unapređenje sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Pripremanje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u oblasti otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Povremeno, a najmanje tromjesečno, sprovođenje provjere i testiranja primjene programa i internih akata iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
 • Vođenje evidencije u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Koordinacija, komunikacija i održavanje korespondentnih odnosa sa bankama iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma („due diligence“ proces)
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

 

 

Kako aplicirati

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu posao@ckb.me najkasnije do 16.03.2022. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Zamjenik Ovlašćenog lica za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir. Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.

Novosti