Donacija CKB-a bolnicama u Bijelom Polju i Baru

31 decembar 2021

CKB je donirala sredstva u ukupnom iznosu od 5.500 eura opštim bolnicama u Bijelom Polju i Baru. Opšta bolnica u Baru je donirana sredstva opredijelila za kupovinu hirurške medicinske opreme za porodilište i ginekologiju, dok će bolnica u Bijelom Polju sredstva utrošiti za postavljanje novog poda na Dječijem odjeljenju.

„CKB nastoji da doprinosi jačanju kapaciteta našeg zdravstvenog sistema, kako bi kvalitetna i pravovremena zdravstvena zaštita bila dostupnija građanima. Sigurna sam da će donacija bjelopoljskoj i barskoj bolnici unaprijediti uslove rada njihovih medicinskih timova, posebno u vremenima kada se suočavaju sa dodatnim izazovima koji su prouzrokovani javnozdravstvenom krizom“, istakla je Stela Bošković, direktorica Odjeljenja za korporativni sekretarijat CKB-a.

Osim direktne pomoći zdravstvenim institucijama u zemlji, CKB sprovodi niz inicijativa kojima se podiže svijest o značaju očuvanja zdravlja i usvajanja kvalitetnih stilova života kod zaposlenih. Time se daje mogućnost članovima CKB tima da odrade besplatne preventivne preglede ili da budu dio neke od humanih akcija od opšteg značaja.

Novosti