Obustavljanje funkcionisanja transakcionih računa Podgoričke banke

05 novembar 2021

Transakcioni računi Podgoričke banke neće biti u upotrebi od 11. decembra 2021. godine.

Od navedenog datuma, klijenti koji i dalje koriste transakcione račune Podgoričke banke (računi koji počinju brojem 550) neće biti u prilici da primaju ili šalju sredstva putem pomenutih računa.

Svi aktivni korisnici transakcionih računa Podgoričke banke, moći će da nastave da upravljaju finansijama putem CKB transakcionih računa koji su im, po automatizmu, otvoreni 11. 12. 2020. godine, kao zamjena za postojeće transakcione račune Podgoričke banke.

Navedene izmjene u funkcionisanju transakcionih računa stupile su na snagu 11. 12. 2020. godine, kada je okončano pripajanje Podgoričke banke CKB-u. Tokom godine dana od okončanja procesa pripajanja, prihvatane su uplate koje su obavljane putem postojećih računa Podgoričke banke. Međutim, od 11. decembra 2021. godine, transakcije u zemlji i inostranstvu biće omogućene isključivo putem CKB transakcionih računa.

CKB transakcioni računi nijesu otvoreni klijentima koji su do 10. 12. 2020. godine obavijestili banku da ne prihvataju ponudu za otvaranje i vođenje računa u CKB-u ili ukoliko su podnijeli zahtjev za ukidanje transakcionog računa Podgoričke banke.

Informacije o svom CKB transakcionom računu (računi koji počinju brojem 510), klijenti mogu dobiti pozivanjem CKB Contact Center-a na broj 19894.

Novosti