Najava o promjeni u Listi uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će od 27. oktobra 2021. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja. Promjena se odnosi na uvođenje provizije na uplatu gotovine u švajcarskim francima (serija 8), na račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija.

Trenutno važeća Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja je dostupna na sajtu banke i primjenjuje se do 27. oktobra 2021. godine, kada na snagu stupa izmijenjena Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja.

 

Promjene koje uvodimo su sljedeće:

 

 Aktuelna cijena uslugeNova cijena usluge
Uplata gotovine – CHF serije 8 na transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija Ne postoji 2,00% od iznosa
     

 

Ukoliko do naznačanog datuma ne obavijestite banku da ne prihvatate predložene izmjene okvirnog ugovora, smatraće se da ste sa njima saglasni.

Za više informacija o navedenim izmjenama, možete nas kontaktirati:

  • pozivom CKB Contact Centra na 19894
  • mailom na info@ckb.me
  • posjetom najbližoj poslovnici CKB-a.

 

 Vaša CKB

 

-----------------------

 

 

Dear Clients,

 

We are kindly informing you that from 27 October 2021 a new conditions will apply for Condition list for Retail Accounts Overdraft and Transactional Payment. Change is related to introduction of fee for Cash payment - Swiss francs (series 8) to transaction account for the execution of international payment transactions.

Currentyl valid Condition List for Retail Accounts, Overdraft and transactional payment is available on our website and it will be valid unitl 27 October 2021, when new conditions will be applied from Condition list for Retail Accounts Overdraft and Transactional Payment

 

Changes in the Condition list are as follows:

 

 

 Current service feeNew service fee
Cash payment - CHF series 8 to transaction account for the execution of international payment transactions Not available 2,00% of the amount
     

 

If by the specified date you do not inform the Bank that you do not accept changes of workframe agreement, it will be considered that you agreed to them.

 

For more information about the changes, you can contact us:

 

  • by calling CKB Contact Center at 19894
  • by sending e-mail to info@ckb.me  
  • by visiting the nearest CKB branch
Novosti