Javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za opremanje enterijera upravne zgrade

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group upućuje javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za opremanje enterijera upravne zgrade banke.

Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 19.07.2021. godine do kraja dana.

Novosti