Javni poziv za učešće na Tenderu za odabir eksternog partnera za redovno i vanredno održavanje time boxova

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group upućuje javni poziv kompanijama da uzmu učešće na Tenderu za odabir eksternog partnera za redovno i vanredno održavanje time boxova (potpultnih kasa sa vremenskom zaštitom).

 

Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 02.07.2021. godine do kraja dana.

Novosti