Pravila nagradne igre: „Kada poželite više“

 

Na osnovu Člana 69. stav 3. Zakona o igrama na sreću (Službeni list RCG BR 52/04), Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, kao priređivač nagradne igre, utvrđuje: 

 

Pravila nagradne igre: „Kada poželite više“ 

 

Priređivač nagradne igre i opis nagrada

Priređivač nagradne igre je Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (u daljem tekstu: CKB) sa sjedištem u Podgorici, adresa: Bulevar revolucije 17, Podgorica, Crna Gora, sa PIB-om 02239108. CKB za sve svoje klijente, fizička lica, u Crnoj Gori organizuje nagradnu igru sa nazivom Kada poželite više, radi promocije svojih proizvoda i usluga, kao i nagrađivanja svojih sadašnjih i budućih klijenata, prema sljedećem nagradnom fondu: 

  • Glavna nagrada: 10 Apple watch satova serije 6 (10 komada po cijeni od 509,00 eura sa PDV-om po komadu),
  • Ostale nagrade: 250 vaučera u iznosu od po 50 eura za trgovinu u Voli marketima širom Crne Gore,
  • Ukupan nagradni fond iznosi 17.589,99 eura sa uračunatim PDV-om.

 Vrijeme trajanja nagradne igre

Nagradna igra počinje 25.05.2021. godine i traje do 25.07.2021. godine.

Mehanizam nagrađivanja

Pravila igre biće objavljena u dnevnim novinama „Pobjeda“ prije početka nagradne igre, a nakon odobrenja od strane Uprava prihoda i carina. Zaposleni u CKB-u ne mogu biti učesnici u nagradnoj igri. Pravo učešća u nagradnoj igri ostvaruju svi klijenti, fizička lica, koji koriste CKB Mastercard platne kartice i Mastercard platne kartice Podgoričke banke na svim POS terminalima u zemlji, inostranstvu i internetu.

Glavna nagrada - Glavnu nagradu dobija 10 korisnika CKB Mastercard kartica / Mastercard kartica Podgoričke banke za fizička lica koja su imala najviše transakcija većih od 20 eura na svim POS terminalima u zemlji, inostranstvu i internetu. Glavna nagrada je deset Apple watch satova serije 6.

Ostale nagrade - Pravo učešća u nagradnoj igri ostvaruju svi klijenti, fizička lica, koji koriste CKB Mastercard platne kartice ili Mastercard platne kartice  Podgoričke banke na svim POS terminalima u zemlji, inostranstvu i internetu. Za svaku transakciju bilo kojom CKB Mastercard karticom za fizička lica ili Mastercard karticom Podgoričke banke za fizička lica, koja iznosi minimum 5 eura, korisnik dobija 1 poen. Što više poena sakupi, učesnik ima veće šanse za dobitak nagrada, jer se za svaki sakupljeni poen ime učesnika, odnosno broj kartice, pojavljuje po jednom u bazi podataka iz koje će softver nasumično izvući dobitnike. U takmičenju učestvuju sve transakcije ostvarene u periodu od 25.05.2021. godine do 25.07.2021. godine.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 500 eura, koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, priređivač je dužan prodati na javnom nadmetanju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u budžet Republike u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Izvlačenje dobitnika

Izvlačenje dobitnika svih nagrada obaviće se 27.07.2021. godine u prisustvu tročlane komisije koju odredi Priređivač. Svi zapisnici komisije sa izvlačenja dobitnika biće dostavljeni Uprava prihoda i carina. 

Objava rezultata i preuzimanje nagrada 

Dobitnici nagrada će biti obaviješteni putem štampanih medija, u dnevnim novinama „Pobjeda“ i to 29.07.2021. godine, kao i telefonskim pozivom od strane Priređivača. Dobitnici se identifikuju ličnim dokumentom. Preuzimanje nagrada se obavlja u prostorijama Odjeljenja za marketing, u centrali CKB-a, Bulevar revolucije 17, Podgorica. Rok  za preuzimanje nagrade je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Učesnik nije dužan da uplati naknadu za učestvovanje u nagradnoj igri. U slučaju spora u vezi sa ovom nagradnom igrom nadležan će biti Privredni sud u Podgorici.

Novosti