Tender za produkciju promotivnog materijala

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica member of OTP Group upućuje javni poziv kompanijama da uzmu učešće na tenderu za produkciju promotivnog materijala. 

 

Zainteresovane kompanije se pozivaju da svoje kontakt podatke (naziv kompanije, kontakt osoba(e), e-mail, telefon) dostave na e-mail adresu central.procurement@ckb.me najkasnije do 24.05.2021. godine do kraja dana.

Novosti