CKB agro krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva

09 mart 2021

 Podgorica, 9. mart 2021. – U saradnji sa Evropskim investicionim fondom (EIF), CKB je predstavila novu liniju kredita za podršku agro biznisu u Crnoj Gori, namijenjenu malim proizvođačima, odnosno registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

„Uzimajući u obzir situaciju sa pandemijom koronavirusa u svijetu, pa i u Crnoj Gori, potreba za podrškom proizvodnji je sve više izražena, pa smo tako, u okviru linije EU mikro kredita, obezbijedili i posebna sredstva za finansiranje agro biznisa: CKB EU mikro kredit za obrtna sredstva i CKB EU mikro investicioni kredit. Krediti se odobravaju u iznosu od 500 eura do 20.000 eura, sa rokom otplate do 36, odnosno do 60 mjeseci. Glavna prednost je obezbjeđenje kredita bez hipoteke uz veoma jednostavnu proceduru apliciranja,“ izjavila je Sandra Kordić, izvršni direktor Sektora za poslovanje sa fizičkim i pravnim licima.

Krediti se mogu koristiti za finansiranje obrtnih sredstava kao što su nabavka zaliha, robe, sirovina i slično, ali i za finansiranje investicija u materijalna dobra, kao i za razne vrste nematerijalnih ulaganja. Osnovni uslov za odobravanje kredita je registrovano poslovanje gazdinstva u Crnoj Gori (Rješenje o poljoprivrednom gazdinstvu izdato od Ministarstva poljoprivrede), kao i aktivan račun u bilo kojoj banci minimum 6 mjeseci.

Za više informacija o CKB agro kreditima, možete nas kontaktirati na email info@ckb.me, pozivom CKB Contact Center 19894, ili posjetite najbližu poslovnicu CKB-a gdje možete dobiti detaljne informacije o uslovima i načinu realizacije kredita. 

Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru garantnog sporazuma za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (“EaSI“). Za više informacija o ovom programu, možete posjetiti sajtove Evropske komisije http://ec.europa.eu/social.easi i Evropskog investicionog fonda www.eif.org/easi.

Novosti