Važno obavještenje - Primijećene phishing aktivnosti

Molimo sve naše klijente da u slučaju prijema sličnog mail-a, ne postupaju prema instrukcijama navedenim u sadržaju i da, ukoliko su postupili, kontaktiraju CKB Contact Center na broj telefona 19894.

CKB nikada neće tražiti sprovođenje bilo kakve slične akcije putem email-a, SMS-a ili telefona.

Novosti