Mogućnost zamjene broja računa koji sadrži jedinstveni matični broj klijenta

Poštovani klijenti,
 
Informišemo vas da imate mogućnost zamjene postojećih brojeva transakcionih računa za izvršavanje nacionalnih ili međunarodnih platnih transakcija koje imate otvorene kod Banke, a koji se sastoje od cifara vašeg jedinstvenog matičnog broja, tj. da imate mogućnost da vam se postojeći račun ukine i da otvorite novi račun koji se neće sastojati od cifara vašeg jedinstvenog matičnog broja.
 
Ukoliko ne iskoristite mogućnost zamjene broja računa, tj. ne otvorite račun koji ne sadrži vaš jedinstveni matični broj, želimo ukazati da će vaš matični broj i dalje ostati vidljiv u okviru brojeva pomenutih računa, što sa sobom povlači okolnost dostupnosti vašeg matičnog broja licima kojima vršite plaćanja, odnosno licima u korist čijih transakcionih računa realizujete plaćanja sa svog transakcionog računa.
 
Vaša, CKB
Novosti