Nikad povoljniji CKB keš kredit

Svim zaposlenima u sektoru stanovništva, koji su u stalnom radnom odnosu, CKB nudi keš kredit po nikad povoljnijim uslovima. CKB keš kredit se odobrava po nominalnoj kamatnoj stopi od 5,99% (EKS od 6,00%) sa rokom otplate do 8 godina, u iznosu i do 20.000 EUR bez žiranata.
 
Ponuda se odnosi na nove korisnike CKB keš kredita, kao i na postojeće uz posebne zahtjeve u skladu sa internim kriterijumima banke.
 
Iskoristite promotivnu akciju do kraja avgusta i aplicirajte online!
 
Reprezentativni primjer: Za kredit u iznosu od 20.000 EUR sa rokom otplate 96 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi (NKS) 5,99%, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,00%. U obračun EKS za ovaj primjer su uključeni troškovi – kamata za cijeli period (5.075,59 EUR), trošak mjenice (2 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR). Ukupni troškovi koje klijent treba da plati iznose 5.080,59 EUR, dok mjesečna rata iznosi 261,20 EUR.
 
 
 
Novosti