Instrukcija za podnošenje reklamacija od strane klijenata

Poštovani klijenti,

Ovdje možete preuzeti Instrukcije za podnošenje reklamacija na proizvode i usluge CKB-a, kao i formular koji je potrebno ispuniti i dostaviti Banci prema instrukcijama.