OTP grupa

Uprava banke i Odbor direktora

Uprava banke

 • Pál József Kovács - Glavni izvršni direktor
 • Viktor Vorobej - Izvršni direktor za Sektor upravljanja rizicima
 • Branislava Maja Vukčević - Izvršni direktor za Sektor korporativnog upravljanja
 • Ivan Vučinić - Izvršni direktor za Sektor IT-a i operacija
 • Sandra Kordić - Izvršni direktor za Sektor poslovanja sa fizičkim i pravnim licima
 • Maja Krstić - Izvršni direktor za Sektor strategije i finansija

Biografije

Pál Kovács

Glavni izvršni direktor

Pál Kovács, magistar ekonomije, diplomirao je na Fakultetu za finansije Univerziteta za ekonomiju u Budimpešti. Takođe je član Odbora direktora CKB-a.
Gospodin Kovács ima bogato iskustvo u bankarskom sektoru. Karijeru je započeo u Narodnoj banci Mađarske 1982. godine. Potom se pridružio banci K&H Plc. kao generalni direktor, a onda i zamjenik glavnog izvršnog direktora i član Odbora direktora. U OTP grupi radi od 1999. godine. Tu je od 1999. do 2000. godine bio generalni direktor za korporativno bankarstvo za regiju Budimpešte. Od 2000. do 2006. godine bio je generalni direktor Centralne direkcije za odobravanje zajmova. U periodu od 2006. do 2012. godine radio je kao generalni direktor Direkcije za komercijalno bankarstvo, a od 2014. do 2016. na poziciji generalnog direktora Direkcije za korporativno i projektno finansiranje. Šest godina je bio predsjednik Nadzornog odbora u OTP banci u Ukrajini. Udruženje banaka Mađarske dodjelilo mu je priznanje kao predsjedniku Radne grupe za opštine. Od 2017. godine je glavni izvršni direktor u CKB-u.
Tečno govori engleski i ruski jezik i aktivno uči crnogorski jezik.

Branislava Maja Vukčević

Izvršni direktor Sektora za korporativno upravljanje

Branislava Maja Vukčević rođena je 1969. godine u Podgorici. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu. Pohađala je Frances King School u Londonu i brojne kurseve u oblasti upravljanja projektima.
Svoju profesionalnu karijeru započela je 1993. godine u Tanjugu, kada je bila angažovana u Odjeljenju za ekonomske poslove. Od 1994. do 2001. godine radila je u Ambasadi Nigerije u Beogradu, da bi radni angažman nastavila u magazinu Forbes, gdje je bila saradnik za Crnu Goru. Od 2001. do 2005. godine radila je na ekonomskim, političkim i projektima institucionalnih reformi u okviru USAID Montenegro. Profesionalni angažman nastavlja u T-Mobile Crna Gora do 2007. godine. Gospođa Vukčević je od 2007. godine član CKB-a. Angažman je započela u Odjeljenju za međunarodne odnose, da bi od 2010. do 2017. godine obavljala funkciju direktora Korporativnog sekretarijata, PR poslova i komunikacija. Od 2017. do 2020. godine na poziciji je direktora kabineta glavnog izvršnog direktora i Direkcije za ljudske resurse. Od 2020. godine na poziciji je izvršnog direktora Sektora za korporativno upravljanje.
Tečno govori engleski i italijanski jezik, a posjeduje i licencu sudskog tumača za engleski jezik.

Sandra Kordić

Izvršni direktor Sektora za poslovanje sa fizičkim i pravnim ilicima

Sandra Kordić rođena je 1981. godine u Kotoru. Diplomirala je i magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, Odsjek elektronika, telekomunikacije i računari. Doktorant je na Univerzitetu Donja Gorica u oblasti međunarodne ekonomije.
Karijeru je započela kao profesor programiranja i elektronike 2005. godine, da bi godinu dana kasnije počela angažman u CKB-u kao inženjer sistema u IT odjeljenju za e-banking, sve do 2009. godine. Od 2009. do 2012. godine bila je rukovodilac za prodaju i podršku biznisu. Nakon toga, svoju karijeru nastavlja u Societe Generale Montenegro kao direktor Sektora za projekte i organizaciju. Uspješno izvršeni projekti kvalifikovali su je da svoj profesionalni angažman nastavi u sjedištu Societe Generale banke u Parizu u periodu od 2016. godine do 2019. godine, gdje je radila kao regionalni menadžer za transformacije u Evropi i direktor misije za 40 zemalja u okviru Centra operativne izvrsnosti. Od aprila 2019. godine angažman nastavlja u CKB-u kao izvršni direktor za poslove sa stanovništvom. Od jula do decembra 2020. godine uspješno je obavljala funkciju izvršnog direktora za komercijalne poslove i zamjenika glavnog izvršnog direktora Podgoričke banke, članice OTP Grupe, nakon čega je imenovana za Izvršnog direktora za poslovanje sa fizičkim i pravnim ilicima u CKB-u.

Maja Krstić

Izvršni direktor Sektora za strategiju i finansije

Maja Krstić rođena je 1973. godine u Podgorici. Završila je Ekonomski fakultet u Podgorici i nosilac je profesionalnog zvanja licencirani revizor. Svoja postdiplomska znanja sticala je u domaćim i međunarodnim institucijama.
Gospođa Krstić je karijeru započela u Ministarstvu finansija Crne Gore, da bi je nastavila u poslovima revizije, najprije u društvu za reviziju Montrev, a kasnije kao menadžer u jednoj od najvećih revizorskih kuća PricewaterhouseCoopers. Bila je angažovana na poslovima revizije i finansijskog savjetovanja, sa posebnom specijalizacijom za podružnice kompanija koje se kotiraju na Američkoj berzi. OTP grupi pridružila se 2008. godine, kao glavni interni revizor u CKB-u. Angažovana je više puta i kao finansijski savjetnik Svjetske banke na projektima unapređenja računovodstva i revizije, a bila je i član radnih grupa na izradi podzakonskih akata iz oblasti tržišta kapitala. U julu 2013. godine imenovana je za izvršnog direktora za finansije i bankarske operacije u CKB-u, a od jula do decembra 2020. godine uspješno je obavljala funkciju glavnog izvršnog direktora Podgoričke banke, članice OTP grupe.

Viktor Vorobej

Izvršni direktor Sektora za upravljanja rizicima

Viktor Vorobej stekao je diplomu na Katoličkom univerzitetu Pazmany Peter, na Pravnom fakultetu u Budimpešti, Mađarska.
Od 2004. do 2007. radio je u advokatskim kancelarijama, a 2007. godine pridružio se OTP banci u Budimpešti, na početku kao menadžer za rukovanje lošim plasmanima, a nakon toga kao ekspert za za rukovanje lošim plasmanima, učestvujući u dubinskim provjerama (due diligence) koje se vrše prilikom akvizicije banaka i procesima integracije supsidijarnih društava. Od 2010 do 2017. godine obavljao je funkciju direktora Direkcije za naplatu i upravljanje lošim plasmanima u OTP banci u Ukrajini. Od 2017. godine je na poziciji glavnog izvršnog rukovodioca za upravljanje rizicima u CKB, odnosno izvršnog direktora Sektora za upravljanje rizicima.
Viktor tečno govori mađarski, ruski, engleski i ukrajinski.

Ivan Vučinić

Izvršni direktor Sektora za IT i operacije

Ivan Vučinić rođen je 1978. godine. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Usavršavao se kroz brojne kurseve i seminare u Njemačkoj, Srbiji, Holandiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.
Gospodin Vučinić je u CKB-u od 1997. godine. Od 2003. do 2006. godine obavljao je funkciju zamjenika direktora Odjeljenja za distribuciju proizvoda, da bi nakon toga bio imenovan za direktora Procesing centra za kartice. Od 2010. do 2011. godine obavljao je funkciju direktora IT i kartičnog poslovanja CKB-a. Od 2015. do 2019. godine bio je direktor Direkcije za IT i logistiku. Trenutno je na poziciji izvršnog direktora za IT i operacije.
Član je više stručnih asocijacija i koautor brojnih publikacija.

Organizaciona šema

Odbor direktora

 • Miklós Németh
 • Pál Kovács
 • Gyözö Nyitrai
 • Peter Krizsanovich
 • Balázs Olchváry
 • Tamás Kamarási
 • Ilona Török