CKB Banka

Viši referent u Odjeljenju za poslovanje sa srednjim pravnim licima

Objavljen dana: 23.09.2021. - Važi do: 30.09.2021.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Raspisuje oglas za radno mjesto: Viši referent u Odjeljenju za poslovanje sa srednjim pravnim licima, filijala Budva

Uslovi

 • VSS; Ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet
 • Minimum godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Iskustvo u izradi finansijskih analiza, poznavanje korporativnih finansija i kreditnog rizika
 • Dobre prodajne i komunikacijske vještine
 • Dobro poznavanje MS Office paketa
 • Znanje engleskog jezika

 

 Opis posla i odgovornosti

 

 • Upravljanje portfoliom klijenata za koji je nadležan i aktivno vođenje prodaje bankarskih proizvoda i usluga
 • Permanentne aktivnosti na razvoju i proširenju portfolija, kroz targetiranje i uspostavljanje saradnje sa novim klijentima
 • Upravljanje procesom uspostavljanja poslovnog odnosa sa novim klijentima
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije, priprema limit aplikacija/kreditnih predloga, samostalno ili u sradnji sa nadležnim organizacionim djelovima, te prezentacija nadležnim donosiocima odluke
 • Sprovođenje odluka KLK-a u saradnji sa nadležnim organizacionim djelovima Banke
 • Praćenje kvaliteta plasmana iz portfolia, te preduzimanje aktivnosti na naplati potraživanja
 • Monitoring aktivnosti za klijente iz portfolia za koji je nadležan
 • Priprema, izrada i upravljanje izvještajima Odjeljenja
 • Održavanje odnosa sa klijentima uz praćenje njihovih potreba i pronalaženje novih poslovnih mogućnosti za Banku, i u skladu sa tim povezivanje klijenta sa ostalim komercijalnim odjeljenjima u banci
 • Obavljanje svih poslova iz nadležnosti Odjeljenja, kako redovnih tako i vanrednih, u skladu sa procjenom direktno nadređenog i u skladu sa potrebama Banke.

 

 

Kako aplicirati

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu posao@ckb.me najkasnije do 30.09.2021. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Viši referent u Odjeljenju za poslovanje sa srednjim pravnim licima.

 

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.