CKB Banka

Kartično poslovanje

Poštovani klijenti,

U nastavku možete pronaći naknade koje će važiti za kartice Podgoričke banke do njihovog isteka, a od momenta spajanja banaka.

Naknade

Koristimo ovu priliku da vas obavijestimo da od 1. novembra 2020. godine više neće važiti poklon osiguranje Podgoričke banke od gubitka ili krađe platne kartice i osiguranje od posljedica nezgode.

Zahvaljujemo na razumijevanju.