CKB Banka

Najčešća pitanja klijenata

RAČUNI

Da li je klijent u obavezi da posjeti ekspozituru kako bi potvrdio da prihvata novi broj računa?

Ne. Ukoliko klijent, u roku koji je definisan ponudom za otvaranje računa (15 dana), ne dođe u ekspozituru da se izjasni da ne prihvata otvaranje računa, smatra se da je ponudu prihvatio i račun će mu biti otvoren kod CKB banke.

Da li je klijent u obavezi da obavijesti poslodavca o promjeni broja računa?
Da. Napominjemo da će u narednih godinu dana, nakon pravnog spajanja banaka, uplate izvršene na postojeće račune u Podgoričkoj banci biti prihvaćene, a uplaćena sredstva preusmjerena na novootvorene račune u CKB , ali ipak molimo klijente da na vrijeme obavijeste svoje poslodavce i uplatioce o novom broju računa. Od momenta spajanja banaka, plaćanja u zemlji i prema inostranstvu biće omogućena samo sa novih računa otvorenih u CKB.


Da li je klijent - penzioner u obavezi da obavijesti Fond PIO Crne Gore o promjeni broja računa?
Klijenti penzioneri Fonda PIO Crna Gora treba da potpišu saglasnost u ekspozituri banke kako bi banka njihov broj računa dostavila Fondu PIO Crna Gora.

Za klijente Podgoričke banke, kojima će se otvoriti novi račun u CKB a već imaju račun u toj banci – da li se odmah kreće sa naplatom naknada za održavanje, za kartice, pakete itd?
Naplata održavanja računa će biti izvršena za sve račune koji budu aktivni na dan obračuna (za fizička lica je zadnji dan u mjesecu; za pravna lica prvi radni dan u mjesecu). Sve tarife su objavljene na na sajtu banke. Molimo obratite se ličnim bankarima u slučaju da su vam potrebne detaljnije informacije.

Da li će klijenti koji imaju otvorene racune u Podgorickoj banci i niz proizvoda koji se tarifiraju, a pri tom isto to imaju i u CKB banci, morati gasiti jedan racun sa odredjenim proizvodima ili ce im se proizvodi objediniti i naplacivati kao jedno?
Svi računi koji su aktivni u Podgoričkoj banci na datum spajanja, prenijeće se u CKB banku. U CKB-u će njihov račun „preći“ u novi 510 račun za koji će biti vezani proizvodi koje je koristio u Podgoričkoj banci, iako u CKB-u već sada imaju aktivan račun. Neće doći do objedinjavanja proizvoda. Ukoliko klijent ne želi da prenosi račun iz Podgoričke banke, može predati zahtjev za gašenje računa u Podgoričkoj banci i prije spajanja ili u CKB-u nakon spajanja sa nalogom da se proizvodi vezani za račun koji se gasi prenesu na drugi račun ili da ujedno ugasi i vezane proizvode. Cjenovni uslovi nakon spajanja će biti u skladu sa tarifama i cjenovnom politkom CKB koja će tada biti važeća.

KARTICE

Da li će nakon spajanja banaka kartice Podgoričke banke biti važeće do isteka?

DA.

Da li će postojeće kartice klijenata, od momenta aktiviranja novih brojeva računa, automatski biti povezane sa tim računima?

DA

Da li će, nakon spajanja banaka, doći do promjena u pogledu funkcionisanja La Rata kartice i ostalih kreditnih kartica?
Ne, sve kartice nastavljaju da funkcionišu do njihovog isteka, na način kako je predviđeno ugovorom. Nema promjene u radu kartica.

KREDITI I ŠTEDNJA

Šta će se desiti sa štednjom koju klijent ima u Podgoričkoj banci prilikom spajanja banaka?
Banka će u svemu postupati u skladu sa ugovorima o štednim proizvodima i štednja se nastavlja pod uslovima ugovorenim sa Podgoričkom bankom.

Šta će se desiti sa kreditima klijenata Podgoričke banke prilikom spajanja banaka?
Prava i obaveze korisnika kredita ostaju nepromijenjene i otplatu kredita realizuje na ugovoreni način i pod ugovorenim uslovima, odnosno pod istim uslovima kako je to činio u Podgoričkoj banci.

OSTALA PITANJA


Da li ekspoziture Podgoričke banke ostaju na istoj lokaciji nakon spajanja sa CKB bankom?
U cilju optimizacije mreze filijala tokom procesa spajanja CKB i PDB moguće je da će neke ekspoziture biti zamijenjene ekspoziturom CKB banke. Lista ekspozitura buduce banke objavljena je na sajtu.


Obzirom da će paketi Podgoričke banke biti zamijenjeni novim paketima, kada će klijenti biti obaviješteni o sadržini i cijeni paketa?
Klijenti su o izmjenama u paketima informisani putem pisma, kao i na sajtu banke.
https://www.ckb.me/o-nama/integracija/paketi-proizvoda