CKB

CKB krediti za automobile

 • U saradnji sa vodećim auto kućama u Crnoj Gori
 • Iznos kredita do 30.000 EUR
 • Rok otplate do 5 godina

Opis proizvoda

CKB krediti za automobile namijenjeni su za kupovinu novih automobila sa rokom otplate od 12 do 60 mjeseci. U saradnji sa vodećim auto kućama u Crnoj Gori, veoma jednostavno i po povoljnim uslovima, kupite automobil koji ste oduvijek željeli. CKB krediti za automobile se odobravaju u iznosu do 30.000 EUR, sa rokom otplate do 5 godina. Sredstvo obezbjeđenja je zaloga nad automobilom koji je predmet kupovine, a kasko polisa osiguranja je obavezna tokom cijelog perioda trajanja kredita. Za kredite u iznosu većem od 20.000 EUR, neophodan je jedan žirant.

Uslovi odobravanja kredita

 • Klijenti od 21 do 70 godina starosti (dospijeće posljednje rate kredita).
 • Administrativna zabrana na platu ili penziju korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima),
 • Potpisana mjenica od strane korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima) i mjenično ovlašćenje.
 • Zaloga na automobilom koji je predmet kupovine

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Ispunjen i potpisan zahtjev za kredit
 • Fotokopija lične karte ili pasoša (potrebna dokumentacija i za žiranta, ukoliko je predviđen uslovima kredita)
 • Fotokopija strane pasoša gdje se vidi odobrenje privremenog boravka izdatog od MUP-a (za nerezidente)
 • Potvrda o zaposlenju ili penzioni ček u slučaju penzionera*
 • Administrativna zabrana na platu ili penziju*
 • Blanko mjenica
 • Izjava o otpremnini
 • Izjava o jemstvu (za žiranta)

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB keš kredit su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.