CKB

CKB kredit za penzionere

 • Čak i do 15.000 EUR bez žiranata uz polisu životnog osiguranja
 • Rok otplate i do 8 godina
 • Jednokratna isplata na CKB račun

Opis proizvoda

CKB kredit za penzionere sa polisom životnog osiguranja je nenamjenski keš kredit. Korisnici kredita mogu biti penzioneri sa redovnim primanjima penzije preko računa u CKB, a koji u trenutku otplate posljednje rate kredita nemaju više od 75 godina. Kredit se odobrava sa rokom otplate do čak 8 godina u iznosu i do 15.000 EUR bez žiranata. Već danas aplicirajte u najbližoj poslovnici CKB-a i budite među prvima koje očekuje i vrijedan poklon u saradnji sa svim Cosmetics marketima i apotekama u Crnoj Gori.

Uslovi odobravanja kredita

 • da korisnik kredita ima otvoren i aktivan račun u CKB-u
 • prijem 1 mjesečne penzije preko računa u CKB od strane Fonda PIO
 • Ukupna mjesečna finansijska opterećenja klijenta, uključujući i novi kredit ne smiju preći 50% od neto penzije
 • Klijent ne može imati kašnjenja po bilo kom kreditu duže od 30 dana ili u iznosu većem od 40 EUR

Potrebna dokumentacija

 • standarni formular za kredit,
 • kopija lične karte ili pasoša,
 • penzioni ček,
 • administrativna zabrana,
 • mjenica i mjenično ovlašćenje,
 • Saglasnost pristupa RKB-u,
 • Kopija naloga uplate RKB,
 • Potvrde o stanju duga kreditnih proizvoda kod drugih banaka (u slučaju refinansiranja),
 • Polisa životnog osiguranja.

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB keš kredit za penzionere su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.