CKB

CKB overdraft za penzionere

  • Do 500 EUR
  • Namijenjen svim penzionerima bez ograničenja u godinama

Opis proizvoda

U promotivnoj akciji Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica odobrava svim penzionerima CKB overdraft kredit u iznosu do 500 EUR po veoma povoljnoj kamatnoj stopi. Za CKB overdraft za penzionere mogu aplicirati svi penzioneri koji imaju aktivan transakcioni račun u CKB-u. Otplata kredita se vrši po automatizmu sa transakcionog računa korisnika kredita – u trenutku priliva redovnog ili vanrednog prihoda. CKB overdraft za penzionere odobrava se na period od 12 mjeseci uz mogućnost automatskog obnavljanja.

Uslovi odobravanja kredita

  • Neto mjesečna penzija klijenta mora iznositi minimum 90 EUR,
  • Neto mjesečna penzija korisnika kredita mora biti duplo veća od svih mjesečnih obaveza po kreditima u svim bankama,
  • Da je državljanin Crne Gore ili nerezident sa stalnim radnim odnosom u Crnoj Gori,
  • Da klijent prima penziju preko CKB-a minimum 3 mjeseca.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

  • Zahtjev za CKB overdraft kredit,
  • Kopija lične karte ili pasoša (za nerezidente je neophodno kopirati stranu pasoša gdje se vidi odobrenje privremenog boravka izdatog od strane MUP-a CG),
  • Administrativna zabrana na penziju (opciono),
  • Mjenica i mjenično ovlašćenje naknadno – kao preduslov za aktivaciju overdrafta.

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB overdraft za penzionere su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.