CKB

CKB overdraft

 • Za sve zaposlene i penzionere
 • Starost: minimum 21 godina

Opis proizvoda

Raspolažite dodatnim novcanim sredstvima u svakom trenutku, na nacin na koji to vama najviše odgovara.

CKB dozvoljeni minus se odobrava svim postojecim klijentima, zaposlenima i penzionerima, kao i svim novim klijentima koji primaju platu preko racuna u CKB najmanje 3 mjeseca. Kredit se odobrava na period od 12 mjeseci uz mogucnost automatskog obnavljanja. Otplata kredita vrši se jednostavno, po automatizmu, u trenutku redovnog ili vanrednog priliva na racun. Kamata se obracunava samo na iskorišceni iznos kredita.

Iskoristite povoljnosti promotivne akcije do 31. januara 2021. godine i aplicirajte za CKB dozvoljeni minus bez provizije za obradu (NKS 14,49%, EKS 15,72%)**.

Uslovi odobravanja kredita

Opšti preduslovi koje korisnik overdraft kredita mora da ispunjava:

 • Starost: minimum 21 godina;
 • Minimum 6 mjeseci u radnom odnosu u istoj kompaniji i da ima ugovor o radu na neodređeno vrijeme;
 • Da je državljanin Crne Gore ili nerezident sa stalnim radnim odnosom u Crnoj Gori;
 • Klijent se ne nalazi na bančinoj internoj crnoj listi;
 • Da se kompanija ne nalazi na bančinoj internoj crnoj listi;
 • Da klijent prima platu ili penziju preko CKB-a minimum 3 mjeseca.

Finansijski preduslovi koje klijent mora da ispunjava:

 • Neto mjesečna plata/penzija klijenta mora iznositi minimum 90 EUR;
 • Neto mjesečna plata korisnika kredita mora biti duplo veća od svih mjesečnih obaveza po kreditima u svim bankama.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Zahtjev za CKB overdraft kredit;
 • Kopija lične karte ili pasoša (za nerezidente je neophodno kopirati stranu pasoša gdje se vidi odobrenje privremenog boravka izdatog od strane MUP-a CG);
 • Potvrda o plati i zapošljenju ne starija od 30 dana;
 • Administrativna zabrana na platu/penziju (opciono);
 • Mjenica i mjenično ovlašćenje naknadno – kao preduslov za aktivaciju overdrafta;
 • Izjava o otpremnini (u bančinom obrascu za Overdraft).
Pored navedene dokumentacije, Banka zadržava pravo da od klijenta traži i dodatnu dokumentaciju ako ocijeni da je potrebno.

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB overdraft su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.