CKB

CKB EU MIKRO overdraft kredit

  • Iznos kredita: od 500 EUR do 10.000 EUR
  • Isplata aktivacijom odobrenog iznosa na žiro račun kompanije
  • Bez hipoteke, uz mjenicu kompanije i ličnu mjenicu
  • Za klijente CKB i drugih banaka
  • Fiksna kamatna stopa

Opis proizvoda

Sredstva iz EU MIKRO overdraft kredita mogu se koristiti za prevazilaženje neravnoteže između priliva i odliva sredstava iz tekućeg poslovanja (rješenje problema nelikvidnosti).


Ovo finansiranje je omogućeno putem EU garancije za finansiranje duga uz podršku finansijskih sredstava Evropske unije u okviru garantnog sporazuma za jemstvo kredita koji je propisan Uredbom EU br. 1296/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (“EaSI“).

Za više informacija ovom programu možete posjetiti sajtove Evropske komisije http://ec.europa.eu/social.easi i Evropskog Investicionog Fonda www.eif.org/easi

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije i prometa preko računa kod CKB-a.

Sredstva obezbjeđenja

  • Lična mjenica
  • Mjenica kompanije
  • Ovlašćenje za naplatu sa računa kompanije

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje menadžeru za odnose sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, menadžer za odnose sa malim i srednjim preduzećima će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Odobravanje CKB kredita za mala i srednja preduzeća zavisi od bodovanja prema internim kriterijumima Banke i Opštih uslova poslovanja CKB-a.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.