CKB

Projektno finansiranje

 • Namijenjeno za finansiranje projekata u elektro-energetskom sektoru, infrastrukturi, telekomunikacijama, sektoru nekretnina i određenih investicija u društvo.

Opis proizvoda

Projektno finansiranje je posebna vrsta bankarske usluge koja se – u skladu sa međunarodnom praksom – odvaja od standardnih korporativnih kreditnih aranžmana zbog svoje finansijske strukture, visokog leveridža kapitala, strukture obezbjeđenja i prihoda.

Projektno finansiranje se, uglavnom, primjenjuje za finansiranje projekata u elektro-energetskom sektoru, infrastrukturi, telekomunikacijama, sektoru nekretnina i određenih investicija u društvo.

Kompanija koja aplicira za kredit je dužna da Banci dostavi informacije o projektu, o sponzorima projekta i zajmoprimcu, s posebnim akcentom na:
 • zajmoprimca, ako je kompanija već osnovana: korporativna dokumenta, godišnje izvještaje, bruto bilanse, dostupne informacije o kompaniji, poreske potvrde u vezi sa javnim obavezama ili, u slučaju kada je zajmoprimac novoosnovana kompanija: početni saldo;
 • u slučaju kredita za kupovinu, a vezano za ciljnu kompaniju: korporativna dokumenta, godišnje izvještaje, bruto bilans, dostupne informacije o kompaniji, poreske potvrde u vezi sa javnim obavezama;
 • u pogledu sponzora projekta: raspoložive informacije o kompaniji, godišnje izvještaje, reference, rejting kompanije koji dodjeljuju institucije za utvrđivanje rejtinga;
 • detaljni budžet, tehnički plan i planirani raspored investicija;
 • finansijske planove pripremljene od strane klijenta;
 • studiju izvodljivosti i tržišnu studiju, pripremljenu od strane nezavisnih eksperata ako je moguće;
 • informativni memorandum, ako je dostupan (osnovne informacije o klijentu);
 • planirane ugovore ili već potpisane ugovore koji se odnose na projekat;
 • građevinske dozvole i druge dozvole i odgovarajuće informacije;
 • druge informacije koje se odnose na projekat i drugu dokumentaciju za korporativne klijente u skladu sa Kreditnom politikom CKB-a.
Projektno finansiranje se koristi u slučajevima kada je primarni izvor servisiranja obaveza u pogledu duga gotovinski tok koji se ostvaruje iz realizacije projekta. Kada je u pitanju projektno finansiranje, sredstva obezbjeđenja su obično povezana sa imovinom projekta, kao i svim pravima i obavezama vezanim za taj projekat. Ovaj vid finansiranja se može odobriti novoosnovanim kompanijama čija je osnovna aktivnost realizacija i upravljanje projektom (poznate su pod nazivom „kompanije sa posebnom namjenom“), kao i već postojećim kompanijama.

Ovo je nov proizvod na crnogorskom bankarskom tržištu, pri čemu je Crnogorska komercijalna banka prva počela sa plasmanom istog, u 2007. godini, i dalje je jedina banka na crnogorskom tržištu koja nudi ovaj proizvod.

Cijena proizvoda

Uslovi kreditiranja kod projektnog finansiranjasu definišu se u procesu komunikacije sa klijentom, u odnosu na karakteristike posmatrane djelatnosti i transakcija koje slijede, pri čemu se akcenat stavlja na očekivani tok gotovine u toku realizacije projekta. Kamatne stope mogu biti fiksne i varijabilne.

Kako do kredita?

Kompanija koja aplicira za kredit je dužna da Banci dostavi informacije o projektu, o sponzorima projekta i zajmoprimcu, a naročito:

 • u pogledu zajmoprimca ako je kompanija već osnovana: korporativna dokumenta, godišnje izvještaje, bruto bilans, dostupne informacije o kompaniji, poreske potvrde u vezi sa javnim obavezama ili u slučaju kada je zajmoprimac novoosnovana kompanija: početni saldo,
 • u slučaju kredita za kupovinu, a vezano za ciljnu kompaniju: korporativna dokumenta, godišnje izvještaje, bruto bilans, dostupne informacije o kompaniji, poreske potvrde u vezi sa javnim obavezama,
 • u pogledu sponzora projekta: raspoložive informacije o kompaniji, godišnje izvještaje, reference, rejting kompanije koji dodjeljuju institucije za utvrđivanje rejtinga.,
 • detaljni budžet, tehnički plan i planirani raspored investicija,
 • finansijske planove pripremljene od strane klijenta,
 • studiju izvodljivosti i tržišnu studiju, pripremljenu od strane nezavisnih eksperata ako je moguće,
 • informativni memorandum, ako je dostupan (osnovne informacije o klijentu),
 • planirani ugovori ili već potpisani ugovori koji se odnose na projekat,
 • građevinske dozvole i druge dozvole i odgovarajuće informacije,
 • druge informacije koje se odnose na projekat i drugu dokumentaciju za korporativne klijente u skladu sa Kreditnom politikom CKB.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.