CKB

Čekovi

  • Eliminisanje rizika vezanih za korišćenje gotovine u platnom prometu
  • Prenosivost instrumenta olakšava plaćanja
  • Efikasan način realizacije potraživanja

Opis proizvoda

Ček predstavlja prenosivi instrument plaćanja kojim se finansijskoj instituciji, odnosno banci, nalaže da plati određeni novčani iznos (u određenoj valuti), na teret računa deponenta Banke, koji je taj ček izdao. CKB ne izdaje čekove, ali vrši naplatu podnešenih čekova.

Pri tom, isplata može biti standardna i inkaso. Kod standardne isplate Banka donosiocu čeka isplaćuje upisani iznos po prijemu instrumenta, dok kod inkaso isplate Banka prvo naplati potraživanje po čeku od banke čiji ga je deponent izdao, pa tek nakon toga slijedi isplata donosiocu.

Cijena proizvoda

  • Isplata čeka: 3% iznosa
  • Inkaso naplata čeka: 3% iznosa