CKB

VISA Platinum debitna kartica

 • Debitna kartica vezana za vaš račun
 • Lounge Key usluga - pristup biznis ložama na aerodromima u svijetu
 • Globalni servis korisničke podrške (GCAS)
 • Airport Speed Pass
 • Medicinska i pravna pomoć
 • Zaštita kupljene robe i produžena garancija
 • VISA Luxury Hotel Collection

Opis proizvoda

VISA Platinum debitna kartica je međunarodna VISA debitna kartica koja omogućava jednostavno i sigurno raspolaganje sredstvima sa računa za koji je vezana, uz niz dodatnih usluga i privilegija koje korisniku omogućavaju posebno iskustvo.

Sredstva na računu se raspoloživa u svakom trenutku, nezavisno od toga da li ste u zemlji ili u inostranstvu, bez rizika posjedovanja gotovine, uz mogućnost njenog jednostavnog podizanja.

Lounge Key service je jedna od usluga koju ova kartica nudi. Svi korisnici VISA Platinum debitnih kartica mogu pristupiti velikoj mreži poslovnih salona širom svijeta: više od 1.000 poslovnih salona u preko 450 gradova svijeta.

VISA globalni servis korisničke podrške (GCAS) predstavlja servis koji je dostupan korisnicima VISA Platinum debitne kartice 24/7 i može biti od velike pomoći ukoliko se na vašem putovanju desi nešto nepredviđeno, npr. ukoliko dođe do krađe ili gubitka kartice. Pozivom korisničke podrške, operateri će vam pružiti podršku i dati savjet kako da na najlakši način riješite nastalu situaciju.

Medicinska i pravna pomoć još su jedan od seta usluga koje vlasnici VISA Platinum debitne kartice imaju na raspolaganju. Putovanje u stranu zemlju ili u zemlju gdje postoji značajna jezička barijera, uvijek nosi rizik da ostanete bez pomoći u teškoj situaciji, naročito kad su u pitanju zdravstveni problemi ili lokalni zakoni. Ukoliko kao korisnik Visa Platinum debitnih kartica na putovanju doživite neki zdravstveni problem ili dođe do nesporazuma izazvanog lokalnim zakonima zemlje u kojoj boravite, u svakom trenutku možete kontaktirati medicinsku i pravnu pomoć koja je raspoloživa 24/7 sa preko 3.000 visoko kvalifikovanih operatera, 1.300 profesionalnih ljekara, 110 partnerskih advokatskih kancelarija za pružanje pravne pomoći.

Zaštita kupljene robe i produžena garancija, pristup hotelima iz VISA Luxury Hotel Collection, Airport Speed Pass samo su neke od dodatnih usluga koje kao vlasnik VISA Platinum debitne kartice imate na raspolaganju.

Za više informacija o benefitima koje nudi VISA Platinum kartica posjetite sajt www.cis.visa.com

Prednosti korišćenja VISA Platinum debitne kartice

 • Lounge Key usluga
 • Globalni servis korisničke podrške (GCAS)
 • Airport Speed Pass
 • Medicinska i pravna pomoć
 • Zaštita kupljene robe i produžena garancija
 • VISA Luxury Hotel Collection

Gdje možete dobiti VISA Platinum debitnu karticu?

Namijenjena je rezidentima koji ostvaruju redovna mjesečna primanja preko računa otvorenog kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica. Takođe, namijenjena je svim rezidentima i nerezidentima koji nemaju primanja, pod uslovom da imaju otvoren račun u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica i da kao obezbjeđenje polože depozit u visini godišnje članarine.

Za karticu možete aplicirati u bilo kojoj od poslovnih jedinica Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica širom Crne Gore. Karticu možete koristiti istog dana kada je dobijete.

Bezbjednost

Kada dobijete karticu obavezno je potpišite. Nepotpisana kartica se smatra nevažećom. Korisnik kartice uz karticu dobija i njen tajni identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIN). Neophodno je da korisnik kartice čuva svoj PIN u tajnosti, da ga ne saopštava drugim licima, da ne postoji pismeni trag istog kako bi eliminisali rizik od zloupotrebe kartice. Prilikom unošenja Vašeg PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost. Provjerite iznos transakcije prije potpisivanja računa.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici.

Ako banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve informacije vezane za poslovanje platnim karticama pozovite CKB Call Centar na 19894.