CKB

VISA Gold charge kartica

  • Visoki kreditni limit
  • Dostupnost kredita u pravom trenutku, od 0 do 24h

Opis proizvoda

Ako ste osoba čiji životni stil obilježavaju putovanja i društvene aktivnosti, a pri tome želite sredstvo plaćanja koje će Vam osigurati vrhunsku uslugu, Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Vam nudi Gold karticu. VISA  Gold charge kartica prestižno je i prepoznatljivo sredstvo plaćanja koje Vam pruža sigurnost i vrhunsku uslugu gdje god se nalazili. S VISA Gold charge karticom sve je mnogo dostupnije - daleka putovanja, najbolji hoteli, vrhunski restorani i luksuzne trgovine širom svijeta.

VISA Gold vharge kartica je kreditna kartica namijenjena fizičkim licima sa visokim platežnim mogućnostima. Korisnik VISA Gold Charge kartice u toku mjeseca može vršiti kupovinu ili podizati gotovinu do nivoa svog kreditnog limita.

Prednosti korišćenja VISA Gold charge kartice

  • Visoki kreditni limit na dohvat ruke.
  • Omogućava Vam plaćanje roba i usluge i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na prodajnim mjestima sa oznakom VISA.
  • Mogućnost korišćenja kartice na Internetu.
  • Mogućnost uzimanja dodatnih kartica za članove porodice.
  • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete dobiti uvid u raspoloživo stanje.
  • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete kupiti dopunu za 067, 068 i 069 mobilnu mrežu.
  • Na POS terminalima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica kod ovlašćenih dilera možete kupiti dopunu za 067, 068 i 069 mobilnu mrežu.
  • Smanjujete potrebu odlazaka u Banku - mogućnost provjere izvršenih transakcija sa karticama putem elektronskog bankarstva.

Gdje možete dobiti VISA Gold charge karticu?

Za karticu možete aplicirati u bilo kojoj od poslovnih jedinica Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica širom Crne Gore. Karticu možete koristiti istog dana kada je dobijete.

Bezbjednost

Kada dobijete karticu obavezno je potpišite. Nepotpisana kartica se smatra nevažećom. Korisnik kartice uz karticu dobija i njen tajni identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIN). Neophodno je da korisnik kartice čuva svoj PIN u tajnosti, da ga ne saopštava drugim licima, da ne postoji pismeni trag istog kako bi eliminisali rizik od zloupotrebe kartice. Prilikom unošenja Vašeg PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost. Provjerite iznos transakcije prije potpisivanja računa.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo Vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti Banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju Banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici.

Ako Banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve informacije vezane za poslovanje platnim karticama pozovite CKB Call Centar na 19894.