CKB

VISA Electron kartica

 • Mogućnost korišćenja overdraft kredita (dozvoljeni minus)
 • Mogućnost korišćenja u inostranstvu i internetu

Opis proizvoda

VISA Electron kartica je međunarodna VISA debitna kartica koja omogućava jednostavno i sigurno raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa za koji je neposredno vezana. Sredstva na računu su raspoloživa u svakom trenutku, nezavisno od toga da li ste u zemlji ili u inostranstvu, bez rizika posjedovanja gotovine, uz mogućnost njenog jednostavnog podizanja. Korisnik kartice ima potpunu kontrolu nad svojim troškovima jer je potrošnja ograničena raspoloživim stanjem na njegovom transakcionom računu.

Prednosti korišćenja VISA Electron kartice

 • Omogućava Vam jednostavno podizanje gotovine na svim bankomatima i isplatnim mjestima u zemlji i inostrantsvu koji imaju oznaku Visa/Visa Electron/Plus.
 • Omogućava Vam plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu na mreži od preko 12.000.000 trgovačkih lokacija u svijetu.
 • Mogućnost korišćenja Visa Electron kartice na Internetu, uz preporuku da se koriste oni sajtovi koji zahtijevaju unos sigurnosnog, CVV2 koda (CVV2 kod su poslednje tri cifre na poleđini kartice).
 • Niski troškovi korišćenja.
 • Mogućnost uzimanja dodatnih kartica za članove porodice.
 • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete dobiti uvid u raspoloživo stanje na tekućem računu.
 • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete kupiti dopunu za 067 i 069 mobilnu mrežu.
 • Na POS terminalima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica kod ovlašćenih dilera možete kupiti dopunu za 069 i 068 mobilnu mrežu.
 • Smanjujete potrebu odlazaka u Banku - mogućnost provjere izvršenih transakcija sa karticama putem elektronskog bankarstva.

Bezbjednost

Kada dobijete karticu obavezno je potpišite. Nepotpisana kartica se smatra nevažećom. Korisnik kartice uz karticu dobija i njen tajni identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIN). Neophodno je da korisnik kartice čuva svoj PIN u tajnosti, da ga ne saopštava drugim licima, da ne postoji pismeni trag istog kako bi eliminisali rizik od zloupotrebe kartice. Prilikom unošenja Vašeg PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost. Provjerite iznos transakcije prije potpisivanja računa.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo Vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti Banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju Banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici.

Ako Banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve informacije vezane za poslovanje platnim karticama pozovite CKB Call Centar na 19894.