CKB

JPK Private kartica

  • Mogućnost odloženog plaćanja 30 – 60 dana
  • Niski troškovi korišćenja
  • Mogućnost uzimanja dodatnih kartica za članove porodice

Opis proizvoda

JPK private karticu možete da dobijete ukoliko imate otvoren tekući račun kod Crnogorske komercijalne banke i imate redovna mjesečna primanja (plata/penzija). Ova kartica je kreditna i visina kreditnog limita može biti maximalno 30% mjesečnih primanja. Plaćanje je odloženo 30-60 dana. Možete postati vlasnik ove kartice čak i ako nijeste naš klijent, ukoliko za Vas garantuje Jugopetrol.

Gdje možete dobiti JPK Private karticu?

JPK Private Co brand kartica je kreditna kartica koja se dobija ukoliko posjedujete tekući račun i imate redovna mjesečna primanja kod Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica. U slučaju da nijeste naš klijent ovu karticu možete dobiti uz garanciju Jugopetrola.

Za karticu možete aplicirati u bilo kojoj od poslovnih jedinica Crnogorske Komercijalne banke AD Podgorica širom Crne Gore. Karticu možete koristiti istog dana kada je dobijete.

Bezbjednost

Kada dobijete karticu obavezno je potpišite. Nepotpisana kartica se smatra nevažećom. Korisnik kartice uz karticu dobija i njen tajni identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIN). Neophodno je da korisnik kartice čuva svoj PIN u tajnosti, da ga ne saopštava drugim licima, da ne postoji pismeni trag istog kako bi eliminisali rizik od zloupotrebe kartice. Prilikom unošenja Vašeg PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost. Provjerite iznos transakcije prije potpisivanja računa.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo Vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti Banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju Banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici.

Ako Banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve informacije vezane za poslovanje platnim karticama pozovite CKB Call Centar na 19894.