CKB

CKB shopping kartica

 • Kupujte na rate, bez kamate
 • Od 3 do 12 mjesečnih rata
 • Na preko 800 lokacija u Crnoj Gori

  Opis proizvoda

  Uživajte u kupovini novom CKB shopping karticom koja Vam omogućava kupovinu na rate, bez kamate, od 3 do 12 mjeseci. CKB shopping karticu možete koristiti na preko 700 lokacija širom Crne Gore, a sve u okviru CKB Shop&GO programa. CKB shopping kartica se može koristiti isključivo za trgovinu na rate i to samo na CKB POS terminalima. CKB shopping kartica je vezana za poseban limit. Sve što je potrebno je da podnesete Zahtjev za izdavanje CKB shopping kartice. Nakon obavljene transakcije, kreditni limit na kartici se umanjuje za ukupan iznos, a svakom mjesečnom uplatom raspoloživi kreditni limit se uvećava za iznos uplaćene rate.

  Otplata iskorišćenog limita

  Otplata iskorišćenog limita po CKB shopping kartici se vrši po automatizmu sa transakcionog računa klijenta. Na iskorišćeni limit shopping kartice se ne obračunava kamata.

  Prijava gubitka ili krađe kartice

  U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo Vas da kontaktirate CKB Call Centar 19894. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

  Informacije

  Za sve informacije vezane za poslovanje platnim karticama pozovite CKB Call Centar na 19894.