CKB

Uporedite naše kartice

Found : 10 
Category Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica Kreditne kartice za fizička lica
Inicijalno izdavanje  Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno Besplatno 
Mjesečna članarina za osnovnu karticu   7.0e 7.0e 3.50e 3.50e 10.00e 4.00e 1.59e 1.59e 7.00e 7.00e 
Mjesečna članarina za dodatnu karticu   6.0e 6.0e 2.70e 2.70e 7.00e 3.10e 1.50e 1.50e 6.00e 6.00e 
Ponovno izdavanje kartice nakon isteka   2.10e 2.10e 2.10e 2.10e 5.00e 2.40e 2.10e 2.10e 2.10e 2.10e 
Dnevni ATM limit  2,000.00 e 2.000.00e 1,000.00e 1,000.00e 2,000.00e 1,000.00e 1,000.00e 1,000.00e 2,000.00e 2,000.00e 
Dnevni POS limit  4,000.00 e 4,000.00e 1,000.00e 1,000.00e 4,000.00e 1,000.00e 1,000.00e 1,000.00e 4,000.00e 4,000.00e 
Ukupni dnevni limit  4,000.00 e 4,000.00e 1,000.00e 1,000.00e 4,000.00e 1,000.00e 1,000.00e 1,000.00e 4,000.00e 4,000.00e 
Godišnja kamata za odobreni kreditni limit            
Iznos minimalnog placanja      50.00e 20.00e 25.00e 25.00e   
Osnovna stopa redovne kamate MG1  1.7458% na mjesečnom nivou          
Osnovna stopa redovne kamate VG2           1.7458% na mjesečnom nivou 
Osnovna stopa redovne kamate MS1    1.7458% na mjesečnom nivou        
Osnovna stopa redovne kamate VC1     1.7458% na mjesečnom nivou       
Osnovna stopa redovne kamate AMG      1.7458% na mjesečnom nivou      
Osnovna stopa redovne kamate AMB       1.7458% na mjesečnom nivou     
Osnovna stopa redovne kamate MS2        1.7458% na mjesečnom nivou    
Osnovna stopa redovne kamate VC2         1.7458% na mjesečnom nivou   
Osnovna stopa redovne kamate VG1   1.7458% na mjesečnom nivou         
   
Mastercard Gold Charge kartica
detaljnije  
 
 
VISA Gold Charge kartica
detaljnije  
 
 
Mastercard Standard Charge kartica
detaljnije  
 
 
VISA Classic Charge kartica
detaljnije  
 
 
American Express Gold kartica
detaljnije  
 
 
American Express Blue kartica
detaljnije  
 
 
Mastercard Standard revolving kartica
detaljnije  
 
 
VISA Classic revolving kartica
detaljnije  
 
 
Mastercard Gold revolving kartica
detaljnije  
 
 
VISA Gold revolving kartica
detaljnije