CKB

Mastercard Business Charge Card

 • Efikasno i brzo rješenje za ostvarenje vaših poslovnih planova
 • Dostupnost kredita u pravom trenutku, od 0 do 24h
 • Pravno lice može imati više kartica

Opis proizvoda

Mastercard Business charge kartica je posebno dizajnirana da zadovolji potrebe preduzeća za odvajanjem osobnog trošenja od trošenja sredstava preduzeća, jednostavnijim praćenjem knjigovodstva i jednostavnijim plaćanjem troškova poput reprezentacije, putovanja, održavanja voznog parka ili kancelarijskog materijala.

Mastercard Business charge kartica je kreditna kartica namijenjena pravnim licima. Zaposleni, za koje nalog za izdavanje kartice da vlasnik preduzeća, mogu koristiti karticu za sve poslovne troškove u zemlji i inostranstvu. Broj zaposlenih koje možete da ovlastite je neograničen. Na kartici se odobrava kreditni limit koji predstavlja limit potrošnje za jedan mjesec. Kod Mastercard Business charge kartice svi troškovi nastali u toku jednog mjeseca korisnik u cjelosti (u 100% iznosu) vraća na kraju mjeseca. Visina kreditnog limita zavisi od poslovanja preduzeća i njegove kreditne sposobnosti.

Prednosti korišćenja

 • Plaćanje avionskih, željezničkih, autobiskih i brodskih karata, rent-a-car-a, hotela, restorana i u trgovinama.
 • Posjete poslovnih partnera, za poslovne ručkove, troškove smještaja, taxi usluge i sve troškove reprezentacije.
 • Plaćanje kancelarijskog materijala i opreme i ostalih materijalnih troškova vašeg poslovanja.
 • Omogućava vam plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na prodajnim mjestima sa oznakom Mastercard.
 • Mogućnost korišćenja kartice na Internetu.
 • Broj korisnika kartice je neograničen.
 • Lakše praćenje troškova.
 • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete dobiti uvid u raspoloživo stanje.
 • Na bankomatima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica možete kupiti dopunu za 067, 068 i 069 mobilnu mrežu.
 • Na POS terminalima Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica kod ovlašćenih dilera možete kupiti dopunu za 067, 068 i 069 mobilnu mrežu.

Gdje možete dobiti karticu?

Za karticu možete aplicirati u bilo kojoj od poslovnih jedinica Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica širom Crne Gore. Karticu možete koristiti istog dana kada je dobijete.

Bezbjednost

Kada dobijete karticu obavezno je potpišite. Nepotpisana kartica se smatra nevažećom. Korisnik kartice uz karticu dobija i njen tajni identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIN). Neophodno je da korisnik kartice čuva svoj PIN u tajnosti, da ga ne saopštava drugim licima, da ne postoji pismeni trag istog kako bi eliminisali rizik od zloupotrebe kartice. Prilikom unošenja vašeg PIN broja na bankomatu ili POS terminalu sačuvajte privatnost. Provjerite iznos transakcije prije potpisivanja računa.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili vam je ona ukradena molimo vas da kontaktirate CKB Call Centar. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom.

Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici. Ako banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.